Aryza aanwezig op de Credit Expo in Den Bosch

Credit Expo-NL

Tijdens Credit Expo 2023, hét jaarlijkse kennis- en netwerkevent voor de Nederlandse Credit Management Community, is “duurzaamheid” het centrale thema. Duurzaamheid staat bij steeds meer organisaties hoog op de agenda mede vanwege de verplichte duurzaamheidsrapportage (CSRD) die vanaf het boekjaar 2024 geldt voor grote bedrijven. Op lange termijn is duurzaamheid een harde voorwaarde om de continuïteit te kunnen waarborgen.

Gratis aanmelding voor Credit Expo 2023

Bij de oplossingen van Aryza staat duurzaamheid centraal middels het ontwikkelen van oplossingen en platformen die het financiële welzijn van uw klanten zal verbeteren. Op basis van nieuwe technologieën zoals bijvoorbeeld Open Banking, worden innovatieve online oplossingen ontwikkeld die de betaalbaarheid bij het afsluiten van leningen, verlenen van krediet tot aan de bepaling van de betaalcapaciteit bij  betalingsregelingen als uitgangspunt neemt.

Noteer alvast in uw agenda voor deze dag onze Expertsessie door Philip Boland in de ruimte Dexter 28 van 11:30 – 12:00 uur.

“De beste KPI is een benchmark”; succesvol benchmarken van uw incassobureaus en deurwaarders.