Patrick Boswinkel en Angelique Brandberg van Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders

“Het is supergebruiksvriendelijk en iedere gerechtsdeurwaarder kan ermee uit de voeten.”

*Aryza Navigate is de nieuwe naam van Credit Navigator

Sinds begin 2020 worden exploten door Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders uit Beverwijk op een bijzondere manier betekend. De gerechtsdeurwaarders van het kantoor rijden al het hele jaar rond met een tabletcomputer waarop een scan van de originele exemplaren is opgeslagen. Met de speciale GoCollect App kunnen ze de exploten aan de deur snel en eenvoudig digitaal uitbrengen. Het afschrift laten zij zoals altijd bij de debiteur achter, de originelen worden vanaf de tablet direct verwerkt in het automatiseringssysteem Aryza Navigate van Aryza.

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders is een middelgroot kantoor in Beverwijk, met een werkgebied dat zich uitstrekt van Noord-Holland Noord tot en met Texel en van Zuid-Holland tot Rotterdam en in oostelijke richting tot en met Het Gooi, Utrecht en Flevoland. In dit uitgestrekte gebied zijn vier gerechtsdeurwaarders van Snijder voortdurend onderweg om namens hun opdrachtgevers debiteuren te bezoeken en uiteenlopende exploten te betekenen. De opdrachtgevers van Snijder zijn even divers als hun klanten: van overheden, woningcorporaties, sportscholen, andere mkb-bedrijven en onderwijsinstellingen tot collega-kantoren en advocaten. Voor iedere branche is een apart incassoteam actief waarbinnen alle kennis over de specifieke klantengroep is gebundeld.

Eigen ICT-afdeling

Snijder is altijd een ICT-gedreven kantoor geweest, gericht op innovatie. Het kantoor is 24/7 bereikbaar voor zowel debiteuren als opdrachtgevers die via hun persoonlijke pagina’s op ieder moment de status van hun dossier(s) kunnen opvragen. De vroege keuze voor het gerechtsdeurwaarderspakket AryzaNavigate van Aryza is een ander goed voorbeeld van de wijze waarop het kantoor tegen automatisering aankijkt. Ook werkt Snijder met een eigen ICT-afdeling om nieuwe ontwikkelingen zo snel mogelijk te kunnen oppakken. Het gerechtsdeurwaarderskantoor werkt bijvoorbeeld al enige tijd met een eigen neuraal netwerk, Neurale Credit Rating©. Dit zelflerende computermodel voorspelt op basis van een speciaal ontwikkelde algoritme of gerechtelijke incasso van specifieke dossiers zinvol is. Gezien deze kennis en ervaring is het dus niet verwonderlijk dat Aryza bij Snijder aanklopte voor input voor de ontwikkeling van GoCollect, de app om exploten direct na de betekening digitaal te verwerken.

Werkgroep

Angelique Brandberg en Patrick Boswinkel maken, samen met hun collega-gerechtsdeurwaarders Henk Boswinkel en Sebastiaan Tool, inmiddels intensief gebruik van de app voor de vele honderden exploten die zij wekelijks uitreiken. Patrick Boswinkel heeft met zijn ICT-collega Michael de Vries intensief met Aryza opgetrokken. “Michael nam de technische kant voor zijn rekening”, zegt Boswinkel, “en ik bekeek alles vanuit het gerechtsdeurwaardersvak. Zo hebben we met Aryza overlegd over verschillende functionaliteiten, waaronder de wijze van het ondertekenen van het exploot met de hand op het scherm van de tablet, de manieren om het juiste relaas op te nemen en de aanpak om het exploot naar Aryza Navigate door te zetten. En natuurlijk over de beveiliging.”

Supergebruiksvriendelijk

De komst van nieuwe technologie gaat vaak gepaard met gewenning, maar daarvan was bij de introductie van de GoCollect App geen sprake. Angelique Brandberg: “Het is supergebruiksvriendelijk. Ik beschouw mijzelf als digibeet en wanneer ik het snel kan leren, kan dus elke gerechtsdeurwaarder ermee uit de voeten. Dit ging echt soepel.” Patrick Boswinkel beaamt dat de overgang gemakkelijk verliep. “In de praktijk werkt het eigenlijk niet heel anders dan voorheen. We liepen altijd al met een map rond. Daar worden we op straat ook wel aan herkend. We hebben nu de tablet in de map geïntegreerd. Je klapt de map open, schrijft met de stift op het tabletscherm op het digitale exploot en met dezelfde stift zet je je handtekening. Vervolgens klap je de map dicht en doet hetzelfde met een gewone pen op het afschrift. Dat is alles.”

Voordelen

Het is voor de gerechtsdeurwaarders een iets andere werkwijze, die echter veel extra werk door de ondersteunende afdelingen van Snijder scheelt. Voorheen was het nodig om bij terugkeer op kantoor de exploten apart te scannen en in Aryza Navigate in het repertoire op te slaan. Nu gaat dat volledig automatisch na betekening aan de deur. Dat vergroot de snelheid van verwerking en minimaliseert de kans op vergissingen. Angelique Brandberg ziet nog een ander voordeel. “Ik krijg sinds de introductie veel minder telefoontjes van mijn collega’s uit de incassoteams. Vaak belt een opdrachtgever tussendoor naar kantoor met de vraag of een exploot inmiddels al is uitgereikt. Mijn collega’s kunnen die vraag nu zelf beantwoorden omdat elke betekening à la minute in het systeem zichtbaar is. Dat kan de opdrachtgever overigens ook zelf als hij inlogt op zijn persoonlijke pagina.”

Vrijheid en Variatie

Brandberg is sinds 2005 gerechtsdeurwaarder, Boswinkel sinds 2015. Alle twee volgden ze eerst een andere opleiding – respectievelijk verpleegkunde en management & economie – maar kwamen uiteindelijk toch in het incassovak terecht. Een vak dat ze beiden met overtuiging en plezier uitoefenen. “Het is de vrijheid die je hebt die zo mooi is. De contacten met mensen. En de variatie”, zegt Brandberg. “Geen dag is hetzelfde”, vult Boswinkel aan. “Je weet nooit wat je achter de deur aantreft, nooit wat de emoties zullen zijn. Je probeert altijd tot een regeling te komen door het gesprek te sturen van de emotie naar de oplossing.”

Rondrijden in coronatijd

In deze tijd van de coronapandemie is het werk anders dan anders voor beide gerechtsdeurwaarders. Het is nu eenmaal zo dat het houden van afstand niet aan iedere deur gemakkelijk te realiseren is. “Al helemaal niet bij ontruimingen en beslagleggingen, dus dat doen we alleen in uitzonderlijke gevallen in deze tijd”, zegt Boswinkel. “We leggen nu alleen nog op voertuigen beslag, want daarvoor hoeven we geen woning te betreden. Exploten laten we conform de instructies van de KBvG in een gesloten envelop achter als we er niet op kunnen vertrouwen dat we anderhalve meter afstand kunnen houden. Dat is wel erg jammer, want je kunt je vak niet uitoefenen zoals het zou moeten en je mist het contact met mensen. Laten we ook daarom hopen dat het snel voorbij is.”

Nog meer mogelijkheden

Op dit moment worden alle exploten uit het eigen systeem van Snijder via de app betekend. Alleen bij de exploten die door anderen worden opgemaakt, bijvoorbeeld door advocatenkantoren, gebeurt dat nog niet. Aryza heeft de functie voor losse opdrachten al opgeleverd. Als de ICT-afdeling van Snijder deze functie binnenkort beschikbaar stelt, kunnen de gerechtsdeurwaarders ook hiermee aan de slag. Maar er zijn nog meer uitbreidingen waar zij naar uitkijken. Brandberg: “Bijvoorbeeld een extra functie waardoor het mogelijk wordt met de tablet bij beslagleggingen foto’s van de inboedel te maken en die vervolgens rechtstreeks toe te voegen aan het dossier in Aryza Navigate. Dat zou wel heel handig zijn.”

Leer nu meer